.
Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. SOU 2019:32
  • Socialrätt
  • Straffrätt

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. SOU 2019:32

Betänkande från Utredningen om skydd för barn som bevittnar våld eller andra handlingar (Ju 2018:02)

22500

225 kr (exkl. moms)

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. SOU 2019:32

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord. SOU 2019:32

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

  • Utgivare: Justitiedepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 304
  • Utgiven: 2019
  • ISBN/Best.nr: 978-913824944-4
  • Ämnen: Socialrätt, Straffrätt
  • Taggar:

Om publikationen

Uppskattningsvis lever omkring 210 000 barn i hem där det förekommer olika former av våld. För att stärka det straffrättsliga skyddet för dessa barn föreslår utredningen att en straffbestämmelse om barnfridsbrott införs. Förslaget innebär att den som begår en brottslig gärning mot en närstående person ska dömas för barnfridsbrott, om gärningen bevittnas av ett barn och är ägnad att skada barnets trygghet eller tillit i förhållande till någon av dessa personer. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år.

Utredningen lämnar även förslag på att det ska införas en särskild straffbestämmelse för uppmaning till självmord. Enligt utredningens förslag ska den som hetsar, uppmanar eller på annat sätt utövar psykisk påverkan mot någon att begå självmord under vissa förutsättningar kunna dömas för uppmaning till självmord. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år.

Särskild utredare: Linn Pantzar

Köp utredningen och ta del av analyser och förslag!
Se längre ned för hänvisning till det direktiv som utredningen arbetar utifrån.