Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Prop. 2018/19:157
Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling. Prop. 2018/19:157

8500

85 kr (exkl. moms)

Åtgärder för att förstärka det straffrättsliga skyddet mot köp av sexuell handling av barn. Regeringen anser att det finns anledning att skärpa synen på brottet. I sak föreslås att straffskalan för köp av sexuell handling av barn ska skärpas dels genom att minimistraffet höjs från böter till fängelse, dels genom att maximistraffet höjs till fängelse i fyra år. Vidare föreslås att brottsbeteckningen ändras till utnyttjande av barn genom köp av sexuell handling.