Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40.
Justitiedepartementet

Straffrättsliga åtgärder mot deltagande i väpnad konflikt till stöd för en terroristorganisation. SOU 2016:40.

29700

297 kr

Konstaterar att den som deltar i en väpnad konflikt utomlands för en terroristorganisation redan i dag kan bestraffas i mycket stor utsträckning. Samtidigt finns det typer av deltagande som i dag inte är kriminaliserat. Exempel är materielvård, transport och underhåll eller matlagning som bidrar till organisationens förmåga att delta i en väpnad konflikt och begå allvarliga brott. Mot den bakgrunden lämnar utredningen förslag till en utvidgning av det straffbara området.Utredningen föreslår bland annat följande:
  • en ny straffbestämmelse om deltagande i stridsrelaterad verksamhet i en väpnad konflikt utomlands till stöd för en terroristorganisation
  • en utvidgning av straffansvaret för resor i terrorismsyfte, finansiering av sådana resor och rekrytering till deltagande i stridsrelaterad verksamhet.
  • en utvidgning av straffansvaret för olovlig värvning.
Särskild utredare: Lars Werkström.
Köp dent tryckta utredningen för att ta del av analyser och förslag!Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!
Produktdetaljer: