Straffrättens påföljdslära
Wolters Kluwer

Straffrättens påföljdslära

30600
Tryckt upplaga
Digital upplaga

306 kr (exkl. moms)

Författare:
Nils Jareborg , Josef Zila
Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet
för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen
sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den
ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.
I denna femte upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats och
förändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgående
uppdaterats.

Ur innehållet:

Suum cuique

DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER
Böter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande till
särskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.

DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER
Proportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.

DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING
Straffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fall
av påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 198
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920835-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Nils Jareborg , Josef Zila
Straffrättens påföljdslära är främst avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.

Straffrättens påföljdslära 5:e upplagan har ett antal ändringar av rättsläget beaktats och förändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgående uppdaterats.

Ur innehållet:
Suum cuique

DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER
Böter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande till särskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.

DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER
Proportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.

DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING
Straffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fall
av påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.

Målgrupp
Juridiska, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2017-06-27
  • Version: 5
  • ISBN: 978-913920835-8