Straffrättens påföljdslära
Wolters Kluwer

Straffrättens påföljdslära

31200

312 kr (exkl. moms)

Författare:
Nils Jareborg, Josef Zila

Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemetför juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningensätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga denideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.I denna femte upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats ochförändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgåendeuppdaterats.
Ur innehållet:
Suum cuique
DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONERBöter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande tillsärskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.
DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIERProportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.
DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNINGStraffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fallav påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 5
  • Omfång: 198
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 9789139208358
  • Ämnen: Straffrätt & Rättsväsen