Straffrättens påföljdslära
Wolters Kluwer

Straffrättens påföljdslära

30000
Tryckt upplaga
Digital upplaga

300 kr

Författare:
Nils Jareborg , Josef Zila
Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemetför juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningensätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga denideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.I denna femte upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats ochförändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgåendeuppdaterats.Ur innehållet:Suum cuiqueDEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONERBöter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande tillsärskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIERProportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNINGStraffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fallav påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 198
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913920835-8

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Nils Jareborg , Josef Zila
Straffrättens påföljdslära är främst avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.Straffrättens påföljdslära 5:e upplagan har ett antal ändringar av rättsläget beaktats och förändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgående uppdaterats.Ur innehållet:Suum cuiqueDEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONERBöter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande till särskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIERProportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNINGStraffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fallav påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.
Målgrupp
Studerande, Juridiska
Digital upplaga:
  • Utgivare: Wolters Kluwer
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2017-06-27
  • Version: 5
  • ISBN: 978-913920835-8