.
Straffrättens påföljdslära

Straffrättens påföljdslära

Nils Jareborg, Josef Zila
Produkt-id: 7390019125414
ID: P000046382

341 kr (exkl. moms)

Straffrättens påföljdslära

Straffrättens påföljdslära

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Boken är avsedd som kurslitteratur om det straffrättsliga påföljdssystemet för juristutbildningens grundkurs i straffrätt. Själva påföljdsbestämningen sätts i förgrunden och framställningen tar främst sikte på att kartlägga den ideologiska bakgrunden samt principiella och systematiska sammanhang.

I denna sjunde upplaga har ett antal ändringar av rättsläget beaktats och förändringar i påföljdspraxis inarbetats. Framställningen har genomgående uppdaterats.

Ur innehållet:

Suum cuique

DEL I STRAFFRÄTTSLIGA SANKTIONER
Böter – Fängelse – Villkorlig dom – Skyddstillsyn – Överlämnande till särskild vård – Särskilda rättsverkningar av brott.

DEL II BESTRAFFNINGSIDEOLOGIER
Proportionalitet – Allmänprevention – Individualprevention – Humanitet.

DEL III PÅFÖLJDSBESTÄMNING
Straffvärde – Straffmätning – Påföljdsval – Unga lagöverträdare – Vissa fall av påföljdskonkurrens – Påföljdsstatistik.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026860.png", "type"=>"print", "product_id"=>"P000046382", "primary"=>"true", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F45004817DC7", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "datechanged"=>"2024-05-07", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1380", "id"=>"AB69D4C8D007CD8CC12576820046B085", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Nils", "lastname"=>"Jareborg"}, {"contact_id"=>"1331", "id"=>"A42D309AE99F52E2C1257584003701A8", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Josef", "lastname"=>"Zila"}], "prodtype"=>"Häftad bok", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"n/a", "courselitterature"=>"true", "notification_no"=>"21", "stock"=>"369", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"7", "priceresellers"=>"239", "size"=>"200", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-08-15", "publicerat_timestamp"=>1660521600, "marclass"=>"BRONZE TITLE", "genre"=>"Kurslitteratur", "is_course_lit"=>true}