.
Straffrättens karta och landskap

Straffrättens karta och landskap

Claes Lernestedt

Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi

50300

503 kr (exkl. moms)

Straffrättens karta och landskap

Straffrättens karta och landskap

Lagerstatus: Tillfälligt slut

Om boken

Boken innehåller uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Ett flertal områden berörs, bland annat straffrätt och psykisk störning; straffrättens relation till psykiatri och psykologi; nödvärnsexcess; putativprövning; medverkan till brott; straffvärdebestämning vid fleras deltagande vid brott; barn som bevittnar våld; sexualbrott (inte minst sexköp) och sexualbrottsideologi; ”cultural defenses” (när en tilltalad, i syfte att nå ansvarsfrihet eller -lättnad, åberopar ”kulturella” faktorer) och brottsofferfrågor. Ett inledande kapitel lyfter fram vissa mer övergripande teman som förenar och återkommer i uppsatserna. De har skrivits under en (alltjämt pågående) period där flera aspekter av straffrättens grundläggande kartor intensivt har diskuterats, bland annat ur brottsoffer- och strukturella perspektiv. Även synen på straffrättens individ, däribland dess viljande och görande, uppvisar intressanta rörelser.