.
Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

126300

1,263 kr (exkl. moms)

Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

Straffprocessuella tvångsmedel : när och hur får de användas?

  • Utgivare: Karnov Group
  • Format: Inbunden bok
  • Upplaga: 4
  • Omfång: 887
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 9789176105412
  • Ämnen: Straffrätt
  • Författare: Gunnel Lindberg

Om boken

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna fjärde och omarbetade upplaga innehåller en rad nyheter. Bland annat har lagstiftningen om hemliga tvångsmedel förändrats väsentligt och nya möjligheter att använda vissa andra tvångsmedel tillkommit. Boken är sedan flera år ett uppskattat hjälpmedel för alla som beslutar, verkställer eller granskar användning av tvångsmedel. Utöver de grundläggande frågorna om när och hur tvångsmedlen fåranvändas beskriver Gunnel Lindberg en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur. För att underlätta den praktiska tillämpningen är boken strukturerad så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det sammanhang de normalt aktualiseras. I ett inledande avsnitt behandlas allmänna frågor som är gemensamma för de flesta tvångsmedel. Gunnel Lindberg var överåklagare i drygt 20 år och arbetade med utredningsuppdrag inom straff- och processrätten för Justitiedepartementet. Hon var innan dess bl.a. byråchef hos Riksdagens ombudsmän (JO) och hos riksåklagaren, där hon var chef för tillsynsverksamheten inom åklagarväsendet och utförde åklagaruppgifter i Högsta domstolen. Gunnel Lindberg är nu ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.