.
Straffprocessuella tvångsmedel
  • Straffrätt

Straffprocessuella tvångsmedel

Gunnel Lindberg

– när och hur får de användas?

Produkt-id: 7369240117414
ID: P000046521
Straffprocessuella tvångsmedel
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Få rättsfrågor har så stor betydelse för den enskildes fri- och rättigheter och för personlig integritet som användandet av straffprocessuella tvångsmedel. Gunnel Lindbergs heltäckande bok redogör i detalj för när och hur de straffprocessuella tvångsmedlen får användas. Denna femte och omarbetade upplaga innehåller åtskilliga nyheter, bl.a. nya regler om häktning, restriktioner, husrannsakan och beslag i it-miljö och hemlig dataavläsning.

Boken är sedan flera år ett uppskattat hjälpmedel för alla som beslutar, verkställer eller granskar användning av tvångsmedel. Utöver de grundläggande frågorna om när och hur tvångsmedlen får användas beskriver Gunnel Lindberg en rad handläggningsfrågor och tänkbara situationer som över huvud taget inte diskuteras i annan litteratur.

För att underlätta den praktiska tillämpningen är boken strukturerad så att frågor tas upp i den tidsföljd och i det sammanhang de normalt aktualiseras. I ett inledande avsnitt behandlas allmänna frågor som är gemensamma för de flesta tvångsmedel.

Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139026907.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"P000046521", "primary"=>"false", "verkid"=>"8B978ADD8C604A268525844E004506505", "subject_areas"=>["Straffrätt"], "subjects"=>["Straffrätt"], "subtitle"=>"– när och hur får de användas?", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1878", "id"=>"F6498B67807A74F7C12583E500599767", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Gunnel", "lastname"=>"Lindberg"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2022.

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139316466", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"5", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2022", "publicerat_datum"=>"2022-06-08", "publicerat_timestamp"=>1654646400}