.
Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål. SOU 2017:7
 • Straffrätt

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål. SOU 2017:7

Delbetänkande från Utredningen om processrätt och stora brottmål

18000

180 kr (exkl. moms)

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål. SOU 2017:7

Straffprocessens ramar och domstolens beslutsunderlag i brottmål - en bättre hantering av stora mål. SOU 2017:7

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 215
 • Utgiven: 2017
 • ISBN/Best.nr: 978-913824558-3
 • Ämnen: Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Har haft i uppdrag att analysera hur handläggningen av stora brottmål med omfattande bevisning skulle kunna moderniseras och effektiviseras med bevarade krav på rättssäkerhet.

För det första lämnas förslaget att reglerna om straffprocessens ramar bör utredas. Detta förslag berör reglerna om förundersökning och förberedelse av brottmål. Här innefattas bland annat överväganden om åtgärder som avser:
 • åtals- och förundersökningsplikten,
 • slutdelgivningen av förundersökning och
 • säkerställandet att huvudförhandlingar kan genomföras i ett sammanhang.

För det andra föreslår utredningen att reglerna om vad som ska gälla för domstolens beslutsunderlag ses över. Här ingår frågan om:
 • en utökad användning av dokumenterade förhör i domstolsprövningen och
 • frågan om utökade skriftliga inslag vid domstolens prövning av brottmål.


Särskild utredare: Fredrik Wersäll

Se längre ned för hänvisningar till annat delbetänkande, slutbetänkande m.m.
Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!