Straffansvar
Norstedts Juridik

Straffansvar

37100
Tryckt upplaga
Digital upplaga

371 kr

"Straffansvar" är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet. Denna tionde upplaga av boken har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan den senaste utgåvan. I denna upplaga har vidare införts en utförlig källförteckning."Straffansvar" är främst riktad till praktiskt verksamma jurister och till studerande i ämnet straffrätt på juristprogrammet och andra utbildningsprogram.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 209
  • Utgiven: 2018
  • ISBN: 978-913920845-7

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som skall ge förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösningen av straffrättsliga problem. Relevanta rättsfall redovisas i anslutning till de olika frågorna och ytterligare praktiska exempel anförs för att underlätta förståelsen av regelsystemet.
Målgrupp
Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Straffrätt
  • Publicerad: 2016-02-10
  • Version: 9
  • ISBN: 978-913920845-7