.
Straffansvar
  • Straffrätt

Straffansvar

Jack Ågren
38300

383 kr (exkl. moms)

Straffansvar

Straffansvar

Lagerstatus: Finns i lager
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 11
  • Omfång: 236
  • Utgiven: 2023
  • ISBN: 9789139025757
  • Ämnen: Straffrätt
  • Taggar:
  • Författare: Jack Ågren

Om boken

Straffansvar är en lärobok i ämnet straffrätt. Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del i syfte att bidra till förståelse för straffansvarets systematiska uppbyggnad samt att ge en grund för lösning av straffrättsliga problem.

I anslutning till att olika frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott begåtts redovisas viktiga rättsfall, och ytterligare praktiska exempel presenteras för att underlätta förståelsen av regelsystemet.

Denna elfte upplaga har anpassats till de förändringar av rättsläget som skett sedan senaste utgåvan. I syfte att stödja inlärning finns till denna omarbetade upplaga av läroboken en övningsbok. Övningsboken innehåller ett antal frågor varav några har ett direkt samband med de olika kapitlen i läroboken, medan andra frågor är mer ”fristående” på så sätt att de helt eller delvis kan belysa andra teman än de som diskuteras i läroboken.

Straffansvar är främst riktad till studerande i ämnet straffrätt på högskolor och universitet, men också till praktiskt verksamma som arbetar med straffrättsliga frågor.