Strada.Transportstyrelsens olycksdatabas. Ds 2016:20
Näringsdepartementet

Strada.Transportstyrelsens olycksdatabas. Ds 2016:20

21200

212 kr

Förslag på en ny lag och en ny förordning för personuppgiftsbehandlingen i Transportstyrelsens olycksdatabas Strada, vilken förs sedan 2003.Den nya lagen innehåller:
  • bestämmelser om personuppgiftsbehandling och därmed sammanhängande frågor
  • en uppgiftsskyldighet för de vårdgivare som i dag rapporterar till Transportstyrelsen genom Strada med stöd av avtal
  • att olyckor i fritidssjöfart ska rapporteras i Strada med stöd av uppgiftsskyldighet och att rapporteringen ska vara rikstäckande
  • att Transportstyrelsen ska få ersätta de vårdgivare som har en uppgiftsskyldighet till Strada
  • att avgifter tas ut vid elektroniskt utlämnande av uppgifter från Strada.
Teckna stående order på Ds från Näringsdepartementet!
Produktdetaljer: