.
Storskaliga skattebrott. Brå rapport 2011:7
  • Ekonomi
  • Straffrätt

Storskaliga skattebrott. Brå rapport 2011:7

En kartläggning av skattebrottslingens kostnader

27600

276 kr (exkl. moms)

Storskaliga skattebrott. Brå rapport 2011:7

Storskaliga skattebrott. Brå rapport 2011:7

Om publikationen

Skattebrottslingarnas marginaler ska krympas!

Att begå brott innebär alltid risker. Dessutom medför skattebrott, liksom de flesta andra brott, direkta utgifter, utgifter som oftast är resultatet av åtgärder för att minska riskerna för upptäckt. Det kan handla om rekrytering av rådgivare och s.k. målvakter, registrering av bolag och bankkonton i skatteparadis, organisation för hantering av kontanter och varulager m.m.
Här identifieras gärningspersonernas risker och utgifter för att begå skattebrott. Samtidigt presenteras en provkarta på åtgärder som helt enkelt ökar dessa risker och utgifter. Syftet är att på så sätt förebygga denna typ av brottslighet genom att göra den mindre lönsam.

Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.