Storskaliga skattebrott. Brå rapport 2011:7
Brottsförebyggande rådet/Brå

Storskaliga skattebrott. Brå rapport 2011:7

27600

276 kr

Skattebrottslingarnas marginaler ska krympas! Att begå brott innebär alltid risker. Dessutom medför skattebrott, liksom de flesta andra brott, direkta utgifter, utgifter som oftast är resultatet av åtgärder för att minska riskerna för upptäckt. Det kan handla om rekrytering av rådgivare och s.k. målvakter, registrering av bolag och bankkonton i skatteparadis, organisation för hantering av kontanter och varulager m.m. Här identifieras gärningspersonernas risker och utgifter för att begå skattebrott. Samtidigt presenteras en provkarta på åtgärder som helt enkelt ökar dessa risker och utgifter. Syftet är att på så sätt förebygga denna typ av brottslighet genom att göra den mindre lönsam.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.
Produktdetaljer: