Stora busskrascher i Sverige 1997-2007
Socialstyrelsen

Stora busskrascher i Sverige 1997-2007

13000

130 kr (exkl. moms)

Stora busskrascher med många skadade innebär en stor utmaning för räddningstjänsten. Under perioden 1997–2007 inträffade tio sådana krascher i Sverige varav sex typfall beskrivs närmare i denna rapport. I flera fall välte också bussen, vilket försvårade räddningsarbetet. År 1988 kraschade en buss med svenska skolbarn i en tunnel i norska Måbödalen. I den olyckan dödades många barn och vuxna, och behovet av psykosocialt stöd var stort för både de direkt drabbade och deras anhöriga men också för t.ex. de skolkamrater som inte var med vid själva händelsen.Erfarenheterna från denna olycka ligger till grund för det krisstödsarbete som bedrivs i dag efter liknade händelser och beskrivs i bilaga 2.
Finns även på engelska. Klicka under Relaterade produkter.Samla kunskapen om olyckor och katastrofer: Abonnera på Kamedo-rapporter!
Produktdetaljer: