Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio
Brottsförebyggande rådet/BRÅ

Stöld, våld och droger bland pojkar och flickor i årskurs nio

11800

118 kr

Redovisar resultat från riksrepresentativa undersökningar bland elever i årskurs nio från åren 1995, 1997 och 1999 när det gäller brottsligheten i den aktuella åldersgruppen enligt ungdomarnas egna uppgifter. Kompletterar statistiken över anmälda brott och ger svar på frågan Vilka unga är det egentligen som begår brott?

Teckna stående order på publikationer från BRÅ
Produktdetaljer: