Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga. Prop. 2015/16:43
Socialdepartementet

Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga. Prop. 2015/16:43

14400

144 kr (exkl. moms)

Regeringen föreslår en ny placeringsform i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialtjänsten ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i stödboende. För att placera barn i stödboende ska krävas särskilda skäl.I propositionen behandlar regeringen även frekvenstillsynen av vissa verksamheter för barn och unga. Tillsynen av hem för vård eller boende, stödboende samt boenden enligt lagen om stöd och service som riktas till barn och unga ska inspekteras regelbundet, minst en gång per år.Lämnar även förslag för att utveckla familjehemsvården som tydliggör Socialstyrelsens ansvar för att stödja och utveckla familjehemsvården.