.
Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Brå rapport 2016:6

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Brå rapport 2016:6

En nationell kartläggning

22300

223 kr (exkl. moms)

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Brå rapport 2016:6

Stöd till avhoppare från kriminella grupperingar. Brå rapport 2016:6

Lagerstatus: Finns i lager

Om publikationen

I alla storstadsområden och även i andra delar av landet, finns kriminella grupperingar som sysslar med grov brottslighet. Brå har kartlagt vilket stöd det finns för den som vill hoppa av från en sådan gruppering.

Inom ramen för studien har Brå samlat in ett omfattande material där avhopparverksamheter, kommuner, polis, kriminalvård och andra aktörer bidragit med kunskap. Även personer som själva har hoppat av har bland annat intervjuats.

Bilden som ges i rapporten är att avhopparna har behov av hjälp på en rad olika områden för att lyckas lämna de kriminella grupperingarna. Framförallt rör det sig om skydd och tät personlig stöttning för att kunna börja ett nytt liv.

Det finns ett antal avhopparverksamheter, främst i storstadsområdena, som har bred kompetens och erfarenhet av att stödja avhoppare. Där finns också ofta en strukturerad samverkan med berörda myndigheter - vilket är en framgångsfaktor i arbetet. För de som vill hoppa av från kriminella grupperingar i andra delar av landet kan det dock vara svårare att få tillgång till ett bra stöd. Där behöver myndigheterna utveckla både kompetens och samverkan. Beställ och läs ditt ex redan idag.
Abonnera på Brå:s publikationer. Teckna stående order.