Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. SOU 2015:80. Del 1 & 2
Socialdepartementet

Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning. SOU 2015:80. Del 1 & 2

52200

522 kr

Det finns personer som inte har förmåga att fullt ut utöva sitt självbestämmande. En persons förutsättningar att ta ställning i frågor som rör hans eller hennes vård, omsorg eller forskning kan vara mer eller mindre begränsade. Att inte kunna fatta ett eget beslut i en situation är något som – av vitt skilda orsaker – potentiellt kan drabba alla människor.Utredningens uppdrag har huvudsakligen bestått i att lämna förslag till en enkel och ändamålsenlig reglering avseende vuxna som, på grund av att de helt eller delvis inte kan fatta egna beslut, saknar möjlighet att fullt ut vara delaktiga eller på annat sätt utöva sitt självbestämmande i situationer då detta förutsätts inom hälso- och sjukvård, tandvård eller forskning.
Särskild utredare: Lars-Erik HolmTeckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Produktdetaljer: