Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. SOU 2019:10
 • Arbetsrätt och arbetsliv
 • Ekonomi

Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. SOU 2019:10

Slutbetänkande från Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)

18400

184 kr (exkl. moms)

Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. SOU 2019:10

Stöd för validering eller kompetensåtgärder i samband med korttidsarbete. SOU 2019:10

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.

 • Utgivare: Finansdepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 115
 • Utgiven: 2019
 • Serie: SOU 2019:010
 • ISBN/Best.nr: 978-913824903-1
 • Ämnen: Arbetsrätt och arbetsliv, Ekonomi
 • Taggar:

Om publikationen

Utredningens förslag
 • Arbetsgivare som har rätt att erhålla stöd för korttidsarbete ska också kunna få stöd för kompetensåtgärder som genomförs under den frigjorda tiden. Det statliga stödet ska uppgå till 60 procent av kostnaden för kompetensåtgärder som genomförs under upp till halva den frigjorda tiden.
 • Stöd för kompetensåtgärder ska kunna utgå under hela eller delar av tiden då korttidsarbete pågår på en arbetsplats.
 • Stöd lämnas för validering och åtgärder som syftar till att höja kompetensen hos arbetstagare. Ett nytt krav för att erhålla stöd för korttidsarbete införs som medför att parterna måste diskutera kompetensåtgärder i samband med att korttidsarbete införs på en arbetsplats.

Särskild utredare: Anders Ferbe
Se längre ned för länk till direktivet som utredningen arbetat utifrån.