Stöd för att främja internationella kontakter inom skolans område och för fortbildning av lärare för undervisning på annat språk än svenska, förordning
Skolverket

Stöd för att främja internationella kontakter inom skolans område och för fortbildning av lärare för undervisning på annat språk än svenska, förordning

1800

18 kr

Upphävd genom SKOLFS 2005:17.

Jfr prop. 1992/93:158. Ingår i häfte 1993:15-19.
Produktdetaljer: