.
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
  • Processrätt
  • Skiljedom

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut

Marie Öhrström

En handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden

Produkt-id: 4335602499628
ID: S-09D9ED1D36A8020985257F450047FE
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Ett skiljeförfarande handläggs i en enda instans. Det är därför viktigt att processa rätt – man får ingen andra chans. Parter, ombud och skiljemän behöver effektiva verktyg för att handlägga tvister säkert, skyndsamt och strategiskt. Denna handbok ger en praktisk vägledning till olika typer av kommersiell tvistlösning. Den är en guide till skiljedom i allmänhet och till Skiljedomsinstitutet vid Stockholms Handelskammare i synnerhet. Här besvaras frågor som: • Vad är skillnaden mellan skiljedom och rättegång i domstol? • Vilka är för- och nackdelarna med ad hoc-förfarande respektive med institutionellt skiljeförfarande?• Hur skriver man en bra skiljeklausul?• När kan en skiljedom klandras? • Vad är medling?Boken innehåller även detaljerade kommentarer till Skiljedomsinstitutets regler och ger en unik inblick i hur handläggningen av skiljemålen går till. • Vad ska bifogas till påkallelseskriften? • Hur delges svaranden? • Vilka beslut fattar styrelsen respektive sekretariatet? • Hur räknas förskottsbeloppet fram? • Hur hanteras jävsinvändningar? • Vad innebär ett förenklat skiljeförfarande? I bilagor återfinns Skiljedomsinstitutets mallbrev och formulär, Riktlinjer för skiljemän, skiljeklausuler, flödesscheman, målstatistik m.m.Boken vänder sig till advokater, bolagsjurister, domare och studenter samt till andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med affärstvister.
Template: page-product.liquid - {"image"=>"https://image.nj.se/product/9789139013365.png", "type"=>"digital", "product_id"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F450047FE", "primary"=>"true", "oldfidoid"=>"S-09D9ED1D36A8020985257F450047FE", "verkid"=>"09D9ED1D36A8020985257F450047FE141", "subject_areas"=>["Processrätt"], "subjects"=>["Processrätt", "Skiljedom"], "subtitle"=>"En handbok och regelkommentar för skiljeförfaranden", "datechanged"=>"2023-12-08", "book_author"=>[{"contact_id"=>"1500", "id"=>"BC5C4EFF4FD7C71DC125752E0044DEF6", "role"=>"Författare", "firstname"=>"Marie", "lastname"=>"Öhrström"}], "prodtype"=>"E-bok", "printper"=>"

Den senaste versionen av det tryckta verket utgavs 2009.
\n

", "pod"=>"false", "juno_doc_id"=>"ISBN9789139013365", "courselitterature"=>"false", "stock"=>"0", "imprintcode"=>"NJ", "edition"=>"1", "size"=>"0", "standingorder"=>"false", "status"=>"RELEASED", "published"=>"2009", "publicerat_datum"=>"2009-06-03", "publicerat_timestamp"=>1243987200}