Stiftelsernas rättsliga ställning
Norstedts Juridik

Stiftelsernas rättsliga ställning

21100

211 kr (exkl. moms)

Författare:
Carl Hemström
I denna kortfattade framställning om stiftelser behandlas stiftelselagen och vissa regler i annan lagstiftning som kompletterar denna. Efter en introduktion, där bland annat stiftleselagens tillämpningsområde gås igenom, följer avsnitt om förvaltning av stiftelser, bokföring och redovisning, revision, stiftelserättens sanktionssystem, tillsyn över stiftelser, ändring i stiftelseförordnandet och stiftelsers upphörande. i slutet av boken behandlas kortfattat insamlings- och kollektivavtalsstiftelser.
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Upplaga: 2
  • Utgiven: 2010
  • ISBN: 9789139205524
  • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv