.
Stiftelsernas rättsliga ställning

Stiftelsernas rättsliga ställning

Carl Hemström
23500

235 kr (exkl. moms)

Stiftelsernas rättsliga ställning

Stiftelsernas rättsliga ställning

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

I denna kortfattade framställning om stiftelser behandlas stiftelselagen och vissa regler i annan lagstiftning som kompletterar denna. Efter en introduktion, där bland annat stiftleselagens tillämpningsområde gås igenom, följer avsnitt om förvaltning av stiftelser, bokföring och redovisning, revision, stiftelserättens sanktionssystem, tillsyn över stiftelser, ändring i stiftelseförordnandet och stiftelsers upphörande. i slutet av boken behandlas kortfattat insamlings- och kollektivavtalsstiftelser.