Stiftelselagen
  • Ekonomi & Näringsliv

Stiftelselagen

En kommentar

0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Juno beroende på abonnemang.

Digital utgåva:

Om boken

Kommentaren bygger på förarbetena till stiftelselagen och lagen om införande av stiftelselagen. Ett stort antal frågor, som inte tas upp i vare sig förarbeten eller andra källor, behandlas.