.
Stiftelsehandboken
  • Associationsrätt
  • Bank- och finansmarknadsrätt
  • Förmögenhetsrätt

Stiftelsehandboken

Peter Aamisepp, Kerstin Fagerberg, Jan Lindman, Brita Löfgren Lewin
0
Stiftelsehandboken
Läs titeln med ett abonnemang på JUNO
  • Digitalt verktyg med tillgång till allt juridiskt material du behöver
  • Material från över 1000 experter, allt på samma ställe

Om boken

Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Det finns ungefär 19 300 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångar uppgående till ett värde av drygt 359 miljarder kronor. Detta gör stiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenska samhället.

I Stiftelsehandboken ges en allmän översikt av det mesta som rör svenska stiftelser. Boken fokuserar både på de legala områdena som civilrätt, skatterätt, redovisning och revision och områden som kapitalförvaltning och utdelningspolitik, samt innehåller även en mer praktisk handledning till hur arbetet i stiftelsen kan organiseras.

Stiftelsehandboken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med stiftelser eller som överväger att bilda en stiftelse. Boken berör olika typer av stiftelser med tonvikt på den vanligaste formen, avkastningsstiftelser.

Denna fjärde upplaga har uppdaterats med hänsyn till ändringar i årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens regelverk avseende bland annat årsredovisningens undertecknande och upplysningar om väsentliga händelser, nya EU-regelverk avseende hållbara placeringar samt med anledning av några avgörande rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen. Den är även uppdaterad med aktuella siffror och diagram.