Stiftelsehandboken

Stiftelsehandboken

45200

452 kr (exkl. moms)

Stiftelsehandboken

Stiftelsehandboken

Om boken

Stiftelser är en gammal företeelse som har funnits i hundratals år. Det finns ungefär 13 800 registrerade stiftelser i Sverige med tillgångar uppgående till ett värde av drygt 270 miljarder kronor. Detta gör stiftelser till en positiv och viktig kraft i utvecklingen av det svenska samhället.I Stiftelsehandboken ges en allmän översikt av det mesta som rör svenska stiftelser. Boken fokuserar både på de legala områdena som skatterätt, civilrätt, redovisning och revision och områden som kapitalförvaltning och utdelningspolitik, samt innehåller även en mer praktisk handledning till hur arbetet i stiftelsen kan organiseras. Stiftelsehandboken vänder sig till alla som på något sätt arbetar med stiftelser eller som överväger att bilda en stiftelse. Boken berör olika typer av stiftelser med tonvikt på den vanligaste formen, avkastningsstiftelser. Denna andra upplaga har genomgående uppdaterats med aktuella siffror och diagram. Avsnittet om beskattning har omarbetats och beaktar de skatteregler för stiftelser som trädde i kraft den 1 januari 2014. Övriga avsnitt är uppdaterade med anledning av de ändringar i stiftelselagen och i Bokföringsnämndens allmänna råd som trätt i kraft sedan handbokens första upplaga gavs ut.