Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder, ändring i Specialpedagogiska skolömyndighetens föreskrifter. SKOLFS 2012:110
Skolverket

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder, ändring i Specialpedagogiska skolömyndighetens föreskrifter. SKOLFS 2012:110

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2009:26.
Ingår i SKOLFS 2012:99-110. 44 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: