Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2001/2002-2002/2003, föreskrifter
Skolverket

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2001/2002-2002/2003, föreskrifter

3160

32 kr (exkl. moms)

I kraft 17 maj 2002.

Prenumerera på SKOLFS.
Produktdetaljer: