Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005
 • grundskolan
 • gymnasieskolan
 • lärare
 • personaltäthet
 • skolmyndigheter
 • skolpersonal

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005

3700

37 kr (exkl. moms)

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005

Statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005

 • Utgivare: Skolverket
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 9
 • Utgiven: 2004
 • Serie: SKOLFS 2004:15
 • ISBN/Best.nr: 83304-15
 • Ämnen: Utbildning & Forskning

Om boken

Jfr vårpropositionen

2003/04:100

Prenumerera på SKOLFS.