Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter. SKOLFS 2012:2
Skolverket

Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer, upphävande av Ungdomsstyrelsens föreskrifter. SKOLFS 2012:2

7000

70 kr

SKOLFS 2011:21 upphör att gälla vid utgången av februari 2012.
Ingår i SKOLFS 2012:1-3. 12 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.
Produktdetaljer: