Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, föreskrifter
Skolverket

Statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige, föreskrifter

8500

85 kr (exkl. moms)

Ingår i häfte SKOLFS 2007:15-34, 52 sidor.

Prenumerera på SKOLFS.