Statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter. SKOLFS 2012:94
Skolverket

Statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar, ändring i Specialpedagogiska skolmyndighetens föreskrifter. SKOLFS 2012:94

7000

70 kr (exkl. moms)

Ändring av SKOLFS 2010:17
Ingår i häfte SKOLFS 2012:93-94. 8 sidor.Prenumerera på SKOLFS - klicka under rubriken Relaterade produkter.