Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2021:37
  • Hälsa och sjukvård
  • Hälso och sjukvård

Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2021:37

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

11500

115 kr (exkl. moms)

Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2021:37

Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2021:37

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta kundservice för att beställa en stående order.

Om publikationen

Ändringar till TLVFS 2008:1. Träder i kraft lördagen den 15 januari 2022. Fram till dess gäller 17320028HSLF, se länk längre ned.