Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2019:9
Socialstyrelsen, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2019:9

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

10000

100 kr (exkl. moms)

Ändringar till TLVFS 2008:1. Författningen träder i kraft den 15 januari 2020 och upphäver då HSLF-FS 2018:23.
Tryckt upplaga:

Den här produkten kan du teckna en stående order på. Då levereras nästa utgåva av produkten, eller kommande utgåvor i serien den tillhör, automatiskt vid utgivningen. Faktura följer separat. Kontakta vår kundservice för mer information.