Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). TLVFS 2014:6
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). TLVFS 2014:6

9800

98 kr (exkl. moms)

Ändringar till TLVFS 2008:1. Gäller fr.o.m den 1 september 2014. Ersätts den 15 januari 2016 av TLVFS 2015:1, se Relaterade produkter, till höger.I den tryckta versionen av författningen har ett skrivfel uppkommit i tillstånd 5013. Klicka på länken för att hämta rättelseblad på TLV:s webbplats (rättelsebladet ligger längre ned i högerkolumnen)
www.tlv.se/tandvard/andringar-i-tandvardsstodet/Fritzes säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se Vill du slippa bevaka utgivningen av nästa författning om statligt tandvårdsstöd? Se stående ordern till höger, under Relaterade produkter. Behöver du tillgång till samtliga nya författningar från myndigheten så finns även möjlighet att prenumerera kalenderårsvis på alla kommande författningar, se Relaterade produkter.