Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2018:23
Socialstyrelsen/Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

Statligt tandvårdsstöd, ändrade föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1). HSLF-FS 2018:23

10000

100 kr

Ändringar till TLVFS 2008:1. Författningen träder i kraft den 15 januari 2019 och upphäver då HSLF-FS 2017:39.
Vill du slippa bevaka utgivningen av 2019-års författning om statligt tandvårdsstöd? Se stående ordern till höger, under Relaterade produkter. Behöver du tillgång till samtliga nya författningar från myndigheten så finns även möjlighet att prenumerera kalenderårsvis på alla författningar, se Relaterade produkter. Norstedts Juridik säljer TLVFS fr.o.m. 2010 års årgång. För äldre utgåvor kontakta myndigheten på www.tlv.se
Produktdetaljer: