Statliga utställningsgarantier. Ds 2015:14.
Kulturdepartementet

Statliga utställningsgarantier. Ds 2015:14.

16000

160 kr

Förslag om ändringar i förordningen om statliga utställningsgarantier som till en början kommer att leda till ökade kostnader för handläggning av ärenden eftersom nya blanketter och föreskrifter måste tas fram. Genom förenklingar av regelverket samt tydligare styrning kommer förändringarna på sikt att leda till effektivare och säkrare handläggning. Ändringar i förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier föeslås träda i kraft den 1 januari 2016.
Teckna stående order på Ds från Kulturdepartementet!
Produktdetaljer: