Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41
  • Offentlig rätt
  • Skola och utbildning

Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41

Betänkande från 2017 års Skolmyndighetsutredning (U 2017:04)

55000

550 kr (exkl. moms)

Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41

Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola. SOU 2018:41

Om publikationen

Några av utredningens förslag:
  • Skolmyndigheten och Institutet för professioner i skolväsendet ska bli nya myndigheter.
  • Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten läggs ner.
  • Skolforskningsinstitutet och Skolväsendets överklagandenämnd ska finnas kvar.
  • Några kommuner ska bli huvudmän för specialskolorna.
  • Sametinget ska vara huvudman för sameskolorna vilket skulle betyda att Sameskolstyrelsen läggs ner.

Ovanstående presenterar utredningen som förslag utifrån sitt uppdrag att göra en bred översyn av myndigheterna på skolområdet i syfte att skapa en mer ändamålsenlig myndighetsstruktur som effektivare än i dag kan bidra till en bättre skola. I uppdraget ingick också att lämna förslag till ett lämpligt huvudmannaskap för Sameskolstyrelsen eller dess verksamheter.

Särsklid utredare: Kerstin Hultgren