Statliga myndigheters arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling
Socialdepartementet

Statliga myndigheters arbete med innovation, kvalitet och verksamhetsutveckling

En enkätundersökning. Sekretariatsrapport från Innovationsrådet

18200

182 kr (exkl. moms)

Hur viktiga är kunderna för myndigheterna?

Redovisar resultaten av en enkät som Innovationsrådet skickade ut till 205 staliga myndigheter hösten 2011.
Enkäten besvarades av 85 procent av myndigheterna. Enkätsvaren har gett upphov till ett antal utmanande frågor och kommentarer, som bl.a. tar upp myndigheternas uppdrag att arbeta utifrån ett medborgar- och företagsperspektiv. En av frågorna lyder:
»Hur ska man tolka att 61 procent av myndigheterna inte tycker att det är relevant för deras verksamhet att arbeta utifrån kundernas* livshändelser när över 70 procent av myndigheterna har allmänheten som målgrupp?»
*Kunder = dem myndigheten är till för (medborgare, brukare, företag, andra myndigheter eller organisationer).
Teckna stående order på SOU från Socialdepartementet!
Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Socialdepartementet
  • Upplaga: 1
  • Omfång: 62
  • Utgiven: 2012
  • ISBN/Best.nr: 978-913823704-5
  • Ämnen: Offentlig förvaltning