.
Statliga myndigheter

Statliga myndigheter

Stefan Ryding-Berg

En handbok

59700

597 kr (exkl. moms)

Statliga myndigheter

Statliga myndigheter

Lagerstatus: Finns i lager

Om boken

Regeringens styrning av statliga myndigheter har på senare år genomgått stora förändringar. I den här boken ges en modern och lättläst översikt över vad statliga myndigheter är, hur de organiseras och hur de styrs.

Statliga myndigheter – En handbok ger en samlad beskrivning av de viktigaste rättsliga reglerna som berör myndigheternas verksamhet. Det finns också avsnitt om personalbestämmelser, disciplinansvar och krishantering m.m. I den nu föreliggande andra upplagan av detta arbete har uppdateringar gjorts av gällande lagar.

Boken är tänkt att tjäna som både handbok och uppslagsbok, med möjlighet till fördjupning i form av vidare hänvisningar till propositioner, författningar och JO-beslut m.m. Boken riktar sig inte bara till chefer och medarbetare på myndigheter utan även till andra som vill veta hur myndigheter fungerar, t.ex. journalister, studenter och andra intresserade.