Statlig tjänsteman
Norstedts Juridik

Statlig tjänsteman

Vilka regler gäller för dig?

41900
Tryckt upplaga
Digital upplaga

419 kr (exkl. moms)

Författare:
Ylva Ehrnrooth

Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om sina rättigheter och skyldigheter. Den vänder sig i första hand till alla statstjänstemän men kan med fördel läsas av politiker, journalister och andra som är intresserade av att få en inblick i hur en statlig myndighet fungerar. Boken ger svar på bland annat följande frågor:

o Vem är min uppdragsgivare och vad får det för effekter på mitt handlande?

o Hur ska jag förhålla mig till den makt jag utövar som statstjänsteman?

o Hur hanterar jag ett ärende?

o Varför ska jag dokumentera?

o Vad ska jag göra om en person begär ut handlingar?

o Vad händer om jag gör fel?

Statlig tjänsteman går att läsa från pärm till pärm eller använda som uppslagsbok. Boken är skriven av en praktiker för praktiker, med tips och resonemang som hjälper en tjänsteman att se sin roll i myndigheten och ger en kunskapsbas som gör hen bättre på sitt jobb.

Tryckt upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Format: Häftad bok
  • Omfång: 210
  • Utgiven: 2017
  • ISBN: 978-913911611-0

Denna titel finns i digitalt format och kan nås via Zeteo beroende på abonnemang.

Författare:
Ylva Ehrnrooth

Trots att de statliga uppdragen ser väldigt olika ut är grundreglerna som styr Sveriges 350 myndigheter desamma. Statlig tjänsteman är en praktisk introduktion till dessa gemensamma regler. Boken beskriver hur statliga myndigheter fungerar och vad en statstjänsteman bör känna till om sina rättigheter och skyldigheter. Den vänder sig i första hand till alla statstjänstemän men kan med fördel läsas av politiker, journalister och andra som är intresserade av att få en inblick i hur en statlig myndighet fungerar. Boken ger svar på bland annat följande frågor:

o Vem är min uppdragsgivare och vad får det för effekter på mitt handlande?

o Hur ska jag förhålla mig till den makt jag utövar som statstjänsteman?

o Hur hanterar jag ett ärende?

o Varför ska jag dokumentera?

o Vad ska jag göra om en person begär ut handlingar?

o Vad händer om jag gör fel?

Statlig tjänsteman går att läsa från pärm till pärm eller använda som uppslagsbok. Boken är skriven av en praktiker för praktiker, med tips och resonemang som hjälper en tjänsteman att se sin roll i myndigheten och ger en kunskapsbas som gör hen bättre på sitt jobb.

Målgrupp
Offentlig förvaltning, Studerande
Digital upplaga:
  • Utgivare: Norstedts Juridik
  • Ämnesområde: Offentlig rätt, statsrätt och statsvetenskap
  • Publicerad: 2019-01-15
  • Version: 1
  • ISBN: 978-913911611-0