Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering. Prop. 2015/16:137
Socialdepartementet

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering. Prop. 2015/16:137

14400

144 kr

Föreslår en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.I juni 2009 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) en pandemi som orsakats av influensaviruset A(H1N1). En omfattande vaccinationskampanj inleddes i Sverige och 60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades med Pandemrix. I januari 2010 började ett ökat antal biverkansrapporter om narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix komma in till Läkemedelsverket.De dåvarande regeringspartierna och Socialdemokraterna gjorde 2012 en gemensam utfästelse om statlig ersättning för dem som drabbats av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix.
Produktdetaljer: