Statistiska uppgifter avseende servering, föreskrifter FoHMFS 2014:5
  • Ekonomi
  • Hälso & sjukvard
  • Socialrätt

Statistiska uppgifter avseende servering, föreskrifter FoHMFS 2014:5

7000

70 kr (exkl. moms)

Statistiska uppgifter avseende servering, föreskrifter FoHMFS 2014:5

Statistiska uppgifter avseende servering, föreskrifter FoHMFS 2014:5

Om publikationen

Titeln är förhandsregistrerad. Pris och utgivningsdatum kan komma att ändras.

Prenumerera på FoHMFS - klicka under rubriken Relaterade produkter

Folkhälsomyndigheten startade 2014-01-01 och består av förutvarande Folkhälsoinstitutet (FHI ) tillsammans med delar av Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet.