Statistisk årsbok för Sverige 2012
Statistiska centralbyrån/SCB

Statistisk årsbok för Sverige 2012

41900

419 kr (exkl. moms)

Faktauppgifter som kittlar fantasin...!En opartisk och detaljerad bild av hela det svenska samhället, i form av texter, tabeller, diagram och kartor. Här får du t.ex. veta att:
  • Hushållet Medelsvensson har en genomsnittlig månadsutgift på 35 000 kronor och cirka en fjärdedel går till boendet.
  • År 2010 var den genomsnittliga månadslönen 28 400 kronor.
  • Sveriges befolkning beräknas öka med 1,5 miljoner de närmaste 50 åren.
  • Andelen personer som dagligen använder internet har ökat de senaste åren - från 41 procent 2003 till 76 procent 2010.Om du vill fördjupa dig ytterligare finns utförliga källhänvisningar i anslutning till faktauppgifterna.Innehåller dessutom ett svenskt och ett engelskt sakregister samt ett kapitel med internationella jämförelser.
    Utkommer årligen. Gör det enkelt! Abonnera på Statistisk årsbok.