Statens isbrytningsverksamhet, föreskrifter
Sjöfartsverket

Statens isbrytningsverksamhet, föreskrifter

6800

68 kr (exkl. moms)

Denna författning träder i kraft den 1 februari 2011, då Kungliga Sjöfartsstyrelsens föreskrifter (SJÖFS 1966:A20) rörande statens isbrytarverksamhet upphör att gälla.
Tryckt upplaga: