.
Statens gruvliga risker. SOU 2018:59
 • Ekonomi
 • Fastighetsrätt, miljö och samhälle
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Statens gruvliga risker. SOU 2018:59

Betänkande från Gruvavfallsfinansieringsutredningen (M 2017:01)

18000

180 kr (exkl. moms)

Statens gruvliga risker. SOU 2018:59

Statens gruvliga risker. SOU 2018:59

 • Utgivare: Miljö- och energidepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 226
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824840-9
 • Ämnen: Ekonomi, Fastighetsrätt, miljö och samhälle, Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Sverige finns i dag 11 gruvor i drift. Malm från dessa gruvor anrikas vid åtta anrikningsverk, varav fem finns i anslutning till aktiva gruvor. Utredningen lägger fram förslag inom fyra områden i syfte att skydda skattebetalarna från sådana kostnader som verksamhetsutövarna är skyldiga att stå för. Kortfattat berör förslagen:
 • att syftet och målsättningen med säkerheterna måste tydliggöras
 • att en uppstramning av reglerna för beräkning av säkerhetsbeloppets storlek
 • att en begränsning bestäms kring vilka säkerheter som ska accepteras
 • att en tydligare beslutsprocess upprättas när det gäller säkerheternas storlek. Dagens system har inneburit ett splittrat ansvar på myndighetssidan där den samlade ekonomiska kompetensen varit låg

Utredningen föreslår att dessa förslag genomförs dels genom justeringar i miljöbalken, dels genom införande av en ny lag samt en ny förordning om finansiella säkerheter för gruvverksamhet. Man bedömer att förslagen sammantaget innebär att risken för att staten tvingas finansiera efterbehandlingskostnader kommer minska och att den inom miljöpolitiken centrala principen om att förorenaren ska betala stärks.

Särskild utredare: Daniel Barr