Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt. Prop. 2015/16:110
Näringsdepartementet

Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt. Prop. 2015/16:110

7600

76 kr (exkl. moms)

Föreslår en ny struktur för statens riskkapitalinsatser som syftar till att skapa bättre finansieringsmöjligheter för företag i utvecklingsskeden. Regeringen föreslår att ett nytt nationellt utvecklingsbolag inrättas: Fondinvest AB. De befintliga statliga bolagen Fouriertransform och Inlandsinnovation ska inordnas som dotterbolag i det nya bolaget.
Tryckt upplaga: