Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
Justitiedepartementet

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

8000

80 kr

I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch ska en särskild utredare lämna förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn.I uppdraget ingår att:
  • lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för fastighetsmäklarföretagen,
  • ta ställning till vilka krav som ska ställas på företagen när de bedriver verksamhet (god fastighetsmäklarsed),
  • lämna förslag på regler om tillsyn och ingripanden, och
  • analysera och ta ställning till samspelet mellan reglerna för företagen och fastighetsmäklarna.
I uppdraget ingår även att se över fastighetsmäklarlagen i syfte att förbättra möjligheterna till elektronisk kommunikation.
Produktdetaljer: