Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
Justitiedepartementet

Stärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen

8000

80 kr (exkl. moms)

I syfte att förbättra förutsättningarna för en sund och väl fungerande fastighetsmäklarbransch ska en särskild utredare lämna förslag som innebär att även fastighetsmäklarföretagen ska omfattas av reglerna i fastighetsmäklarlagen och penningtvättslagen och stå under tillsyn.I uppdraget ingår att:
 • lämna förslag på ett ändamålsenligt system med registreringsplikt för fastighetsmäklarföretagen,
 • ta ställning till vilka krav som ska ställas på företagen när de bedriver verksamhet (god fastighetsmäklarsed),
 • lämna förslag på regler om tillsyn och ingripanden, och
 • analysera och ta ställning till samspelet mellan reglerna för företagen och fastighetsmäklarna.

I uppdraget ingår även att se över fastighetsmäklarlagen i syfte att förbättra möjligheterna till elektronisk kommunikation.
Tryckt upplaga:
 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 11
 • Utgiven: 2017
 • Serie: Dir. 2017:055
 • ISBN/Best.nr: 68717-55
 • Ämnen: Ekonomi & Näringsliv, Fastighetsfrågor & Samhällsplanering, Straffrätt & Rättsväsen