.
Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. SOU 2018:2
 • Offentlig rätt
 • Straffrätt

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. SOU 2018:2

Delbetänkande från Blåsljusutredningen

18000

180 kr (exkl. moms)

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. SOU 2018:2

Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner. SOU 2018:2

 • Utgivare: Justitiedepartementet
 • Upplaga: 1
 • Omfång: 188
 • Utgiven: 2018
 • ISBN/Best.nr: 978-913824741-9
 • Ämnen: Offentlig rätt, Straffrätt
 • Taggar:

Om publikationen

Föreslår att ett nytt brott införs, blåljussabotage. Det nya brottet gör det straffbart att angripa eller hindra till exempel polis eller räddningstjänst när de utför sitt arbete. Straffet föreslås bli upp till fyra års fängelse och i grova fall upp till livstids fängelse.

Utredningen föreslår även:
 • att det lägsta straffet för grovt våld eller hot mot tjänsteman höjs från fängelse i sex månader till fängelse i ett år och att det högsta straffet höjs från fängelse i fyra år till fängelse i sex år,
 • att en ny bestämmelse förs in i brottsbalken som innebär att domstolen ska se särskilt strängt på fall där någon med våld eller hot har angripit en annan person på grund av dennes arbete.

Särskild utredare: Anders Perklev

Teckna stående order på SOU från Justitiedepartementet!