Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner
Kulturdepartementet

Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner

8000

80 kr (exkl. moms)

En särskild utredare ska utifrån befintlig kunskap göra en bred kartläggning av transpersoners villkor och situation i samhället och föreslå konkreta insatser som bidrar till förbättrade levnadsvillkor och ett tryggare livsutrymme för transpersoner. Utredaren ska även belysa hur personer som genomgår könskorrigering uppfattar utredning, vård och behandling. Syftet med utredningen är att stärka efterlevnaden av transpersoners rättigheter och förbättra levnadsvillkoren för transpersoner.Utredaren ska bl.a.
  • kartlägga hinder för transpersoner att leva i enlighet med sin könsidentitet,
  • kartlägga hur transpersoner bemöts i kontakt med myndig-heter och med hälso- och sjukvården i Sverige,
  • kartlägga vilka hinder som finns för transpersoners möjligheter att på lika villkor delta i arbetslivet,
  • kartlägga väntetider inom den könsbekräftande vården och föreslå konkreta insatser för att öka välbefinnandet hos personer som väntar på vård och behandling, och
  • vid behov föreslå nödvändiga författningsändringar.
Produktdetaljer: